X
تبلیغات
رایتل

گرد سوز!
کلمات 


بعضی....


دیر به زبان می آیند.


من یاد گرفته ام 


چنین مواقعی با چشم هایم 


سخن بگویم.


زندگی......گاهی 


چیزی غیر از خودِ زندگی ست.


(سید علی صالحی )