چهارشنبه 26 اسفند 1394 @ 09:14

"سفر"

 


* سفر یعنی اینکه تو با دیدن یک درخت. احساس کنی برای اولین بار است آن 


درخت را می بینی.


وگرنه اینهمه خلبان و راننده شب و روز از جایی می روند به جای دیگر.


هیچ درختی براشان تازگی ندارد.


این که سفر نیست.


سفر یعنی دور شدن از یکنواختی. وسعت دید نسبت مستقیم دارد و


 بُعد مسافت :هرچه دورتر وسعت دید بیشتر.


ومن این را پیش از سفر نمی دانستم.


سفر یعنی این که وقتی صبح از خواب بیدار شدی تعجب کنی ،واز خودت بپرسی 


من اینجا چه می کنم ؟


_*تکه ای از رمان تماما مخصوص.


+ما هم آرزومندِ هرآنچه بهترینم برای شما ،با صد بهار ارغوانی.


سه‌شنبه 25 اسفند 1394 @ 23:43

شراره های شورانگیز!


سه‌شنبه 25 اسفند 1394 @ 08:51

182


سه‌شنبه 25 اسفند 1394 @ 08:23

181


دوشنبه 24 اسفند 1394 @ 07:55

اناردارِ حیاطُ ملیجه ها!


( تعداد کل: 67 )
   1       2       3       4       5       ...       14    >>