سه‌شنبه 29 فروردین 1396 @ 17:21

به روایت تصویر

......

....

....

....

....

....

...

ادامه مطلب ...
دوشنبه 28 فروردین 1396 @ 22:41

گاو حاج حسن!،…

.....

......متاسفانه اسمشو نمی دونم؛ به عنوان علف حرز باغ کنده میشه...ومن دل م خیلی میگیرهT_T

ادامه مطلب ...
دوشنبه 28 فروردین 1396 @ 16:05

آن که خواب خوشم از دیده ربود....

.....

.....

آسمان ؛بعد پشت سر گذاشتن یک شب بارانی...صبحی و طلوعی و....ظهر چونانی...

ادامه مطلب ...
یکشنبه 27 فروردین 1396 @ 16:20

چوم کلگب زئن...

یکشنبه 27 فروردین 1396 @ 14:52

(...)

( تعداد کل: 25 )
   1       2       3       4       5    >>