یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 @ 15:26

گل پیاز و باقی قضایا

......

...... 

ادامه مطلب ...
شنبه 30 اردیبهشت 1396 @ 17:08

منگوله های آبی بنفش

جمعه 29 اردیبهشت 1396 @ 23:18

جمعه 29 اردیبهشت 1396 @ 11:34

شالیزارآقاجان؛به روایت تصویر!

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 @ 18:11

به میان بیست مطرب...

....

             

....

تو مگو همه به جنگند وُ زِ"صلح" من چه آید 

تو یکی  نهِ اى؛هزارى

تو چراغ خود بر افروز 

که یکی چراغ روشن 

زِ هزار مرده بهتر 

که به است یک  قد خوش 

ز هزار قامت کوز... 

ادامه مطلب ...
( تعداد کل: 35 )
   1       2       3       4       5       ...       7    >>