چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 @ 22:28

نَفسِ مُلهمه!*

 ***

***

 طبق آیه های قرآنی ،در سوره های فصلت،هود،توبه؛...،انسان نه تنها در محضرخداست،بلکه درمحضررسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و در محضر بندگان خاص او نیز هست.

لذا؛وقل اعلمو افسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون

منباب همین حول محورعمرخیام گرامی فرمودن ؛

بانفس همیشه در نبردم چه کنم 

وز کرده خویش به دردم چه کنم 

گیرم که زمن در گذری خود به کرم 

زین شرم که دیده ای چه کردم چه کنم

*یعنی برای رسیدن به کمال روحی 

نه ریاضت صوفیانه،نه آنچه دل می گوید

[رفتن به هوای دل شریعت نبود/بی شرع کسی رود،طریقت نبود/هرچیز که نادان ز ریاضت بیند/آن وهم و خیال است،حقیقت نبود ]

یعنى اینکه؛حضور قلب و تسلیم در برابر معبود و نجوایِ،

با خود به خرابات همی گویم راز 

به زان که به محراب کنم بی نماز

ای اول آخر تو و جز تو همه هیچ 

خود خواهی تو مرا بسوز و خواهی بگداز

+وبندگان خاص خدا چه کسانی هستند؟

آنان که به آیات پروردگارشان تذکرداده شوند،در برابرآن باحالت کری و کوری نمى افتند(چشم وگوش بسته به آن ننگرند)

یعنی تعقل و تفکر؛پایه واساس همه  کارهای مؤمن ،..وخداوند خواسته است که بندگانش براساس آگاهی و بصیرت به سراغ دین بروند.یعنی اهل ایمان ؛چشم و گوش بسته عبادت نمیکنند،بلکه عبادت آنها مبتنی برآگاهی ومعرف است.

****

***

《بر طبق پژوهشها،،کودکانی که ازسنین پایین درمعرض آموزشهای مذهبی قرار می گیرند در تشخیص ماجراهای واقعی از داستانهای غیر واقعی و همینطور تشخیص واقعیت از دروغ ،با مشکل مواجه میشوند.دکترانوشه.》

+قضیه اینه که؛اکثردوستان ابرارغوانی،طی یه فیلتیرینگ وپرسه ای ،.(اصن ابرارغوانی جاییِ که میام استراحت کنم.همین).آشنا و گفتگو وصمیمی شدیم.وهرکدام از دوستان حکمت خاص خودشونو دارن(منظورم اینه که،میگن هیچ آشنایی بی حکمت نیست،...)الا دوتن از دوستان عزیز،که حکمت دومی رو دریافتیم،اما هنوووووز توکف ،حکمت اولیِ موندیم،..که چرا؟ازچه؟خدا چونان ارمغانی ،ازجانبش فرست؟،...همیشه ،اون ته مه های ذهنم،مشغول گشتن حکمتشم،....دروغ چرا؟یه سرنخ هایی هم پیدا کردم،(منظور نشانه هایى هست که،منو به آن وا داشت ،این پست رو..)

خلاصه اینکه؛

اخیرا دوستی در پاسخ کامنتم  نوشتن ؛

"تصویر سازی و قوه خیال خوبی دارید"

خواستم بگویم؛شما چندمین ،عزیزی هستین که چونان تشخیصی  رو برام نوشتین.وممنون ومچکروخیلی مرسی❤

*واعوذ بالله من نفسی ولسانی و بصری وقلبی و شیطان رجیم.خدایا شکرت.الهی شکر❤

**سوره شمس؛آیه های هفت و هشت*

#خودمم ازاین پست توهنگم:|