شناسنامه Madar Baran
 
نام Madar Baran
تماس با من
جنسیت زن
سن
درباره من سلام!

کشور ایران  
شهر شهر جلگه ای.(ناحیه موازی)..مایل به خراسان.

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها کتلت،ششیات،نقل،نبات،توت خشکه،پاستیل (میوه ای ،اوشابه ای) درب منزلِ،همساده گانِ عزیزِ موری مان ،گذاردن. ........ وباقی ماجرا.  
علاقه مندی ها _سلام می کنم به باد / / به باد بادک و بوسه / / به سکوت و سوال / / و به گلدانی / / که خواب گل همیشه بهار می بیند! / / سلام می کنم به چراغ / / به چرا های کودکی / / به چالهای مهربان گونه ی تو! /سلام می کنم به پاییز پسین پروانه /به مسیر مدرسه/به بالش نم دار/.....سلام میکنم به تصویر زنی نی زن/..... سلام می کنم به کوچه / / به کلمه / / به چلچله های بی چهچهه / / به همین سر به هوایی ساده! / / سلام می کنم به بی صبری / / به بغض / / به باران.... (گلرویی )